Yerinde ve
Zamanında
Nitelikli ve yetkin harita, kadastro hizmeti için
Yaren Harita yanıbaşınızda...
sahada

Hizmetlerimiz

Plankote

Yapılarınızın inşa edileceği arazinin topografik durumu ile birlikte tüm detayları kapsayan haritaların yapılması hizmetidir.

Yola Terk

İmar planlarının uygulanması esnasında mal sahiplerinin gayrimenkullerinin tamamını ya da bir kısmını kamuya terk etmesi noktasında danışmanlık hizmeti.

Yoldan İhdas

İmar Kanunu doğrultusunda imar planı doğrultusunda kapanmış yolların daha işlevsel hale getirilmesi hizmetidir.

Parselasyon

Ham araziler üzerinde imar parselleri oluşturmak adına, parselasyon işlemi sırasında ham arazi imar parseline dönüştürme hizmeti.

Kamulaştırma

“Kamu yararının gerektiği hallerde gerçek ve özel hukuk kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların Devlet ve kamu tüzel kişi mülkiyetine geçirilmesi işlemi için yapılan haritalardır.” şeklinde tanımlanmıştır.

İfraz Tevhit

Tapuda tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir gayrimenkulün parsellere bölünmesi, her parselin kütüğe geçmesi.  İki veya daha fazla sayıda parseli tek bir parsel halinde birleştirme hizmeti.

yaren harita

Teslim edilen projelerden                    bazı detaylar

210

Tamamlanan Proje

100 %

Güven

23

Devam Eden Proje

99 %

Memnuniyet

Neler söylediler?

Müşteri memnuniyeti

1577090724954

Melih beyin iyi ve dostane iletişimi sayesinde güzel bir hizmet sunduğunu düşünüyorum.

Deniz Karaalioğlu

Kitap Kulübü Yayınları

Yaren harita olarak gösterdiğiniz ilgi, kısa zamandaki edindiğiniz büyük tecrübe , piyasadan uygun fiyatlarınız ,samimiyetiniz ve güler yüzünüz için teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını dileriz. 🙂

Ekran Resmi 2021-05-05 14.05.07

Yaren Harita'ya bizlere sunduğu hizmet için teşekkür ederiz. Çözüm ortaklığı noktasında güvenebilirsiniz..